torsdag, januar 19, 2017

The only thing that is the end of the world, is the end of the world.
- Barak Obama here.

tirsdag, januar 17, 2017

Optagelse på Dokumentarskolen

REKLAME

Forfatteren Peter Øvig og filminstruktøren Jakob Gottschau vils om et pilotprojekt til en egentlig dokumentarskole dette forår vil lave et forløb for fortrinsvis unge med ambitiøse dokumentaridéer.

Ansøgningsfrist den 21. februar
læs mere

A Trumpist Manifesto

by Vanessa Place
in

mandag, januar 16, 2017

(...) I disse tider, hvor ytringsfriheden indskrænkes med gode og dårlige argumenter, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om "Reklameskibet" i virkeligheden er i strid med straffelovens § 136 stk. 2, der gør det ulovligt og strafbart at opfordre til terror. Ikke at jeg tror, man med snart 100 års forsinkelse "vil komme efter" digtet, men ville det være lovligt, hvis et digt i dag på tilsvarende vis beskriver en sorthåret arabisk udseende ung mand, der vil sprænge det vestlige forretningsdreven og kynisk kapitalistiske samfund i luften? (...)
- Jakob Brønnum genlæser Otto Gelsted her.

søndag, januar 15, 2017

Välkomna till FSL:s öppna föreläsningsserie i ämnet Kritiken som konst- och kunskapsform!

 REKLAME:

Onsdagen den 1 Februari kl. 19.00 talar kritikern, historikern, författaren och

redaktören

Axel Andersson

under rubriken

DET KRITISKA GÅNGJÄRNET

- redaktionen och offentligheten -

Lokal: Kritiklabbet/”Ljusgården”, Sveavägen 56, Stockholm.

OBS! Anmäl deltagande genom att sända ett mail till magnuswo.fsl@gmail.com

Skriv ”Kritikföreläsning” i ämnesraden.


Detta är den första av sammanlagt 18 föreläsningar under två. Föreläsningarna skall ge teoretiskt stoff och inspiration till det praktiska arbetet kring kritik som bedrivs inom FSL och KRITIKLABBET. Vårens föreläsningar ägnas temat ”Kritiken i den nya offentligheten”. Föreläsningarna vänder sig till den intresserade allmänheten, till forskare och studenter verksamma vid alla de högskolor, universitet och institutioner med vilka FSL samarbetar, samt till verksamma kritiker, författare och konstutövare. De 18 föreläsningarna kommer att samlas i två volymer av FSL:s skriftserie. Varje föreläsning följs av samtal kring det sagda under ledning av Magnus William-Olsson. Nästa föreläsning i serien äger rum på samma plats den 22 feb.

fredag, januar 13, 2017

(...)
Men tilbage til den biografisk-litterære baggrund: Som det fremgår af ovenstående betjente jeg mig lige fra først givne lejligheder af begge litteraturens funktioner: den subjektivt ekspressive og den pragmatisk kritiske. Det er naturligvis sagt i al ualvorlighed, men det er alvorligt nok ment fra min side, at jeg aldrig har betragtet de to funktioner som væsensforskellige eller hinanden udelukkende. Det væsentlige er mennesket, ikke arterne, genrerne etc. Det ekspressive og det udadrettede formålsbestemte kritiske er for mig heller ikke fjendtlige størrelser, de forudsætter tværtimod hinanden. Det er derfor jeg altid har angrebet dårlig kritik. Kritikken - og ikke bare den rent litterære - forekommer mig at være en vigtig udtryksform, der ikke bør være kunsten modsat, men være en legitim udtrykform med strenge kriterier. For at præstere det må kritikeren leve ligeså farligt som kunstnere, hvad han kun meget sjældent gør. Men det er kun en del af historien. Hvad min baggrund i øvrigt anbelanger er jeg af uddannelse akademiker (ak, disse magistre, ja - man kan dog også bruge uddannelsen til at kigge dem i kortene). Men jeg har brugt meget af min tid til andre, mere jordnære gøremål og interesser.
(...)
- Elsa Gress er blevet bedt om at give et synspunkt på sit forfatterskab til bedste i Arena-information (1967). Her citeret fra Arena-information (2011), udgivet af Anders Juhl Rasmussen og Thomas Hvid Kromann.

tirsdag, januar 10, 2017

Free, open, online course on modern & contemporary US poetry — you can enroll now

REKLAME
ModPo 2017 — our next intensive 10-week "symposium mode" — will begin on Saturday, September 9, 2017. Please share with your friends and encourage them to enroll. Enrolling in ModPo now or any time means you have access to everything now, but it also means you'll be ready to do the 10-week intensive course all together starting in September. If you are and were already enrolled, you needn't do anything to stay enrolled for our 10-week September-November session.
read more

mandag, januar 09, 2017

Litteraturen, kunsten og identitetspolitikken

 REKLAME:
Debatarrangement v. Det Danske Akademi

Tidspunkt: d. 23. januar kl. 19.30-21-30
Sted: Borups Højskole, Frederiksholm Kanal 24, København K

Arrangmentet er gratis, tilmelding sker via linket her. 

Hvad er den vigtigste målestok, når vi vurderer litteratur og kunst: Er det dens evne til at give udtryk for bestemte identiteter og erfaringer, de være sig af kønsmæssig, klassemæssig, etnisk, religiøs eller seksuel art? Eller er det, at den frit undersøger det menneskelige og eksistentielle i et ambitiøst formsprog og med den størst mulige indholdsmæssige kompleksitet? Og skal læseren nødvendigvis have samme identitet som forfatteren for at kunne forstå et litterært værk? Eller er det litteraturens force netop at kunne kommunikere henover vores forskelle?

Spørgsmål som disse har fyldt uhyre meget i mediernes kulturdebat det seneste år. Fra Weekendavisens artikler om trigger warning og politisk korrekthed over Deadline - DRs indslag om kulturel appropriering til Dagbladet Informations og senest Politikens intense diskussioner om de værdier, vi anlægger, når vi læser og taler om litteratur.

Performativ Kritikværksted i København

sidste år var jeg med til at lave
- det her -

søndag, januar 08, 2017

Nå ja, og så ligger der faktisk fire af Ulrich Seidls film på Filmstriben, hvis det er.

torsdag, januar 05, 2017

Ovre på K's Bognoter bliver der virkelig læst bøger - og fra hele verden; missionen er i øjeblikket at komme jorden rundt via litteraturen, og her finder man virkelig mange interessante anbefalinger - en stor del af disse forfattere havde jeg aldrig hørt om før. Et fint reservoir, en glimrende inspirationskilde!

onsdag, januar 04, 2017


(...) Hvad bruger vi denne fiktionslitteratur til, al den poesi, i vores eget liv? Det er hver enkelts sag. Der er ingen opskrift. Men at vi bliver ved at lytte og læse må have betydning, selvom om vi ikke bliver bedre mennesker af det. Måske nok klogere. Det kan komme an på valget af bikube. Men lyst udbredes i menneskenes bryst, siger et tidligere citeret vers. Uden fantasiens mellemkomst er den kritiske fornuft i virkeligheden uden vingefang.
 - udgangen på Torben Brostrøms seneste - og meget fine, hermed varmt anbefalede - erindringsbog Litterære bekendelser (2016)

mandag, december 19, 2016

Nyt nummer af Floret!

--- her ---

Med bidrag af:
 
FREKE RÄIHÄ
KROPP ANKARE BÄGARE
ANNA TRAUGOTT
TURISME
FILIP LINDBERG
I KORSNINGEN MELLAN SÅRBARHET OCH SARKASM
MARTA HUGLEN REVHEIM
FANG MEG
DAVID ZIMMERMAN
EN MEMOAR OM DET QUEERA
INGRID SENJE
FORSKYVINGAR
JOSEFINE HØJHOLT
I FRYDEN BÆRES HÅBET SOM ET FLAG
ANTON JUUL
ET DIGT
BJÖRN KOHLSTRÖM
KRASS REALISM MED SINNE FÖR DET ABSURDA
TRINE WILHELMSEN
MOD DET NØDVENDIGE
MALIN WIDERT SCHOUG
BLOMMORNA

Hvad dansk kultur egentlig er

- her -

torsdag, december 15, 2016

Læsesteder – At læse poesi er som at lære at læse igen

(...)
Jeg vil gerne diskutere hvordan vores verden bliver mindre, når vi ikke læser andet end det vi er vandt til, når vi ikke beskæftiger os med andet end det vi har lyst til, det der umiddelbart forekommer tillokkende, tilgængeligt, lige for. Uanset om det er litteratur fra andre kulturer, andre tider, skrevet af folk med andre køn, andre anskuelser og interesser og baggrunde, på andre måder, andre genrer end vi er trygge ved. Jeg synes heller ikke at vi skal kalde mennesker der kun læser forfattere af samme hudfarve som sig selv for racister, eller mennesker der kun læser forfattere der har samme køn eller seksuelle orientering som sig selv for chauvinister eller sexister eller hvad man ellers kan finde på. Klart at verden bliver mindre. Når jeg bør læse bredere og dybere er det for min skyld, som samfund bør vi gøre det for vores.
-  uddrag fra et essay jeg har i det seneste nummer af det norske litteraturtidsskrift Kamilla; er man på Facebook, kan man også læse det i sin helhed på tidsskriftets side dér. Nej. Her.